Barcode verificatie

Waarom is barcodeverificatie zo belangrijk?

Het snel en eenvoudig kunnen scannen van barcodes is de laatste jaren verbeterd. Dit komt niet alleen doordat steeds meer digitaal wordt bedrukt, maar ook doordat scanners steeds “agressiever” scannen. Wordt daardoor het bewaken van de kwaliteit van barcodes (barcodeverificatie) minder belangrijk? Wij denken van niet. Waarom? Lees hier verder.

Alhoewel barcodes in het algemeen beter te scannen zijn door een goede digitale afdruk en scanner, zijn ook de eisen t.a.v. de barcode kwaliteit toegenomen. En barcode kwaliteit is niet alleen een afgeleide van de afdrukkwaliteit. In barcodes wordt steeds vaker meer data gezet dan alleen maar artikel- of leveranciersinfo. Te denken valt dan aan THT-datum, batchnummer, aantal, productielocatie en andere data, essentieel voor bijvoorbeeld een effectieve terugroepactie.

Daarmee is datakwaliteit net zo belangrijk als afdrukkwaliteit geworden in het definiëren van de barcode kwaliteit. En deze wordt niet beïnvloed door een goede digitale afdruk en agressieve scanner.

Digitale afdrukken en kwalitatief goede scanners zijn geen garantie dat een barcode per definitie goed scanbaar is. In een etiket ontwerp kan een barcode zijn vergroot of verkleind, waardoor deze door de printer niet correct af te drukken is, omdat de printer voor het afdrukken van de strepen in verschillende diktes gebruik maakt van een of meerdere pixels in een vaste grootte. Hierdoor kan de verhouding in dikte van de verschillende strepen zodanig afwijken van de standaard, dat de barcode niet meer scanbaar is. Tevens kunnen goede scanners de data van kwalitatief mindere barcodes verkeerd interpreteren, waardoor zij een andere inhoud laten zien dan bedoelt.

Naast etiketontwerp issues kan ook de echte afdruk op een etiket tot kwaliteitsproblemen leiden. Denk maar eens aan een vloeibare inkt op een glad papier; die gaat zich gemakkelijk verspreiden, waardoor de verhouding van strepen in de barcode niet meer correct is waardoor deze uiteindelijk niet meer te scannen is.

 Is dit te voorkomen?

Alleen een barcodeverifiër kan bovengenoemde problemen in detail detecteren en rapporteren, zodat op tijd actie ondernomen kan worden om de kwaliteit te verbeteren. Een scanner daarentegen kan alleen maar de barcode lezen of niet. Als de barcode niet gelezen wordt heeft u geen informatie om te achterhalen waar dit aan zou kunnen liggen.

Waarom is barcodeverificatie belangrijk?

Primair om risicomanagement. En wat is het risico dan? Dat kwalitatief inferieure barcodes leiden tot verkeerde of geen data in de supply chain. Gevolg: ontevreden handelspartners die op zoek gaan naar andere partners wiens barcodes geen datafouten genereren en daarmee extra handelingen voor het verwerken van zendingen. Zendingen kunnen ook geweigerd of zelfs teruggestuurd worden. Reken eens uit wat dat kost, zeker als je ook nog goederen levert met een beperkte THT-datum!

Het is natuurlijk mogelijk dat barcodeverificatie geen foutmeldingen oplevert t.a.v. de door u geproduceerde barcodes. Dat is echter geen rede om maar met de verificatie te stoppen. Want door het blijven verifiëren van barcodes bent u verzekert van loyale klanten, omdat zij gewoon weten dat de door u geleverde producten continue goed scanbaar, en dus te verwerken zijn. Met barcodeverificatie worden mogelijke kwaliteitsproblemen ontdekt, voordat ze enige impact in de keten kunnen krijgen. Daarom is barcodeverificatie zo belangrijk!