Logiscan

Logistieke uitdagingen

In de logistiek barst het van de uitdagingen. Er is altijd wel iets dat de werkzaamheden efficiënter maakt. Denk maar aan het foutloos en snel registreren van artikelen, real-time weten waar, wat in welke hoeveelheden vrij beschikbaar is, alle artikelen op een zodanige locatie plaatsen dat er met korte looproutes verzamelt kan worden, etc.

Ongetwijfeld heeft u ook uitdagingen die u graag wil concretiseren, waar u van wil weten wat de investering zal zijn en het verwachte rendement. De LOGISCAN geeft hier een duidelijk antwoord op.

Plan van aanpak

Oriënterend gesprek

In een vrijblijvend gesprek gaan we uw uitdaging nader bespreken. Wat wilt u graag bereiken (verbeterpunten) en hoe kunnen we die verbeteringen realiseren? Hoe definiëren wij het project dat u graag op zou willen starten? Wat zijn de doelstellingen?

Dit gesprek vormt de basis voor de LOGISCAN aanbieding die wij u dan doen toekomen.

Na akkoord worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Voorbereiding

Stap 2: Kick-off en bespreken opzet LOGISCAN met direct betrokkenen.

Stap 3: Demo/test van voorselectie van hardware

Stap 4: Rapportage

Stap 5: Presentatie resultaten

Interesse?