Barcode verifiers

Waarom doen barcodescanners het soms niet?

Het antwoord is voor de hand liggend

Hoort u dat ook wel eens, als iemand probeert een barcode te scannen: verontwaardigd wordt naar de scanner gekeken. Van alles wordt geprobeerd om de scanner beter te laten functioneren; tot het plastic) glas uit de scanner halen met een schroevendraaier… Dat zou toch zeker moeten helpen!? Maar waarom doet de scanner het af en toe niet? Het antwoord is vaak voor de hand liggend, zegt Wim Ceelen van Logident.

Is de scanner de boosdoener? Antwoord: Zelden! De ‘agressiviteit’ van de scanners is de laatste jaren sterk verbeterd, zodat veel barcodes gelezen worden. Belangrijk bij een scanprobleem is om na te gaan of de scanner sommige barcodes niet leest en andere weer wel. Elke scanner is namelijk in te stellen op het lezen van een of meerdere typen barcodes. Het zou dus kunnen zijn dat EAN13 barcodes niet gelezen worden omdat het scannen van dit type barcode uitstaat. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er veel scanners zijn die alleen maar de eendimensionale (1D) streepjescode kunnen lezen en niet de tweedimensionale (2D) code, zoals de QR of Datamatrix code. Mocht de scanner prima ingesteld staan dan kunnen we onze aandacht beter gaan besteden aan de barcode die gelezen moet worden.

De barcode als boosdoener

Is de barcode dan vaak de boosdoender? Het antwoord is volmondig: JA. Iedere 1D of 2D (bar)code moet voor de scanner volledig zichtbaar zijn en van een bepaalde kwaliteit. Zowel ten aanzien van de zichtbaarheid als de kwaliteit zijn in de praktijk nog wel wat verbeteringen realiseerbaar. Een grote vervoerder klaagde dat hij soms over de sorteerbaan een NO READ percentage van maar liefst 10 procent had en dat zijn heel wat colli die dan handmatig geregistreerd moeten worden!

De zichtbaarheid van barcodes

Uit een eigen onderzoek, dat we over enkele dagen hadden uitgespreid, is gekeken wat er allemaal onder of naast de vast opgestelde scanners passeert. Het bleek dat voor maar liefst bij 80 procent van de colli de barcode(s) niet volledig zichtbaar waren voor de scanners. En dit staat nog volledig los van de kwaliteit van de wel goed zichtbare codes. Wat kwamen we zoal tegen:

 • Een omsnoeringsband die over de barcode is aangebracht
 • Barcode op etiket in houder zit gedeeltelijk achter het plastic
 • Er zit (transparant) tape over de barcode heen
 • Er zit een vouw in de barcode doordat deze over de flappen van een doos is geplakt
 • De barcode is over de rand van een verpakking geplakt
 • Een transparant etiket met zwarte barcode is op een transparante verpakking geplakt met een zwart product in de verpakking
 • De barcode zit in een vervuilde plastic hoes
 • De barcode wordt niet gelezen omdat aan deze zijde geen (vast opgestelde) scanner(s) aanwezig is/zijn (verkeerd op de baan gezet)
 • De barcode is in een nis van een plastic krat geplakt waardoor deze nauwelijks zichtbaar is

De kwaliteit van barcodes

Heeft u de kwaliteit van de door u (of namens u) geproduceerde barcodes onder controle? Helaas is het antwoord nog te vaak NEE en loopt Nederland hier duidelijk achter ten opzichte van de ons omliggende landen. En toch kan de kwaliteit van barcodes al jaren objectief worden bepaald en dus bewaakt door het inzetten van barcode verifiërs. Hierdoor kun je de kwaliteit van je barcodes monitoren en op tijd ingrijpen, mocht deze onder de maat zijn. Hiermee wordt voorkomen dat slecht te lezen barcodes in omloop worden gebracht hetgeen je kwaliteitsimago kan schaden, nog afgezien van de financiële consequenties als afnemers zendingen terug gaan sturen of ter plaatse een oplossing eisen! Een opsomming van veel voorkomende kwalitatieve problemen:

 • De witruimte links of rechts van de barcode is te kort
 • Er lopen witte strepen door de barcode heen
 • Het contrast is veel te laag, o.a. doordat gebruik wordt gemaakt van verkeerde kleurcombinaties
 • De opbouw en/of de dimensies van de barcode zijn niet correct
 • Er zit veel vervuiling (witte vlekken) in de barcode
 • De barcode is te vet afgedrukt waardoor de strepen te veel uitgelopen zijn

Tips om barcodes (een- en tweedimensionaal) beter te kunnen scannen

Wat zijn de minimale aandachtspunten om barcodes beter te kunnen scannen, zonder dat je 1 euro hoeft te investeren?

 • Zorg er voor dat alle barcodes goed en volledig zichtbaar zijn. Dit lijkt logisch maar is in de praktijk vaak niet het geval
 • Als je zelf barcodes afdrukt, zorg er dan voor dat de printers goed onderhouden worden, dus geen vervuiling van printkop en aandrukrollen
 • Daarnaast moet de printer goed afgesteld staan om bijvoorbeeld te vette afdrukken te vermijden
 • Zorg er voor dat er voldoende witruimte voor en achter de barcode aanwezig is
 • En als er streepjes door de barcode lopen (vooral als dit in dezelfde richting is als de barcode strepen) is het wijs om aan vervanging van de printkop te denken (dat gaat dan wel wat geld kosten)

Ga een stap verder

Wilt u een stap verder gaan en ook de kwaliteit van uw barcodes borgen? Overweeg dan de aanschaf en gebruik van een barcode verifiër. Dat werkt niet alleen rustgevend, maar verhoogt ongetwijfeld ook het kwaliteitsimago bij uw opdrachtgevers.